Tumblelog by Soup.io
 • colorfulvillain
 • luminousfeelings
 • amarelopl
 • maison-interieur
 • ekscentryczka
 • BlackRaven13
 • k5s
 • guyver
 • jestes-niepoczytalny
 • patrzpodnogi
 • Joker8953
 • cygenb0ck
 • n0s
 • bartch
 • manfredxoxo
 • brzoskwinka
 • stolatstolat
 • karolajnna
 • promocjawsieci
 • gfxmotion
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

6949 240c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
6951 2fd3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
6969 fa5c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier

August 24 2019

Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
5683 acae

August 22 2019

4568 489a
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
4978 c322 500
Reposted fromsoftboi softboi viadeparter departer
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
4893 ca1a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viadeparter departer
4839 725a 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadeparter departer
4507 4cdf
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaMrrruk Mrrruk
Pomyśl o wszystkich sytuacjach, w których myślałaś, że gorzej być już nie może. Przypomnij sobie wszystkie chwile, w których myślałaś, że nie dasz rady. Każdy problem, który spędzał Ci sen z powiek przeminął. Poradziłaś sobie z każdym kłopotem. Tym razem również nie będzie inaczej.

Zwykłe problemy nie mogą przyćmić Twojego blasku. Jeszcze będzie pięknie, zobaczysz. Wystarczy trochę wiary w siebie. Niech promienny uśmiech będzie Twoją koroną. Uśmiechnij się szeroko i ruszaj do przodu!
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajustonebullet justonebullet
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
4508 28ba 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin

August 20 2019

5454 0763
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz

August 12 2019

3507 627a 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
8872 6285
Reposted fromhalucine halucine viairmelin irmelin
7575 20e4
Reposted frompszpsz pszpsz viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl