Tumblelog by Soup.io
 • gfxmotion
 • promocjawsieci
 • karolajnna
 • stolatstolat
 • brzoskwinka
 • manfredxoxo
 • bartch
 • n0s
 • cygenb0ck
 • Joker8953
 • patrzpodnogi
 • jestes-niepoczytalny
 • guyver
 • k5s
 • BlackRaven13
 • ekscentryczka
 • maison-interieur
 • amarelopl
 • luminousfeelings
 • colorfulvillain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales

August 14 2017

7423 b619
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
5679 007c 500

vertigo1871:

Tyra Kleen, Lifsglädje, 1907. Litografi

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viairmelin irmelin

August 11 2017

6353 357e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
3733 8bc6
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatoniewszystko toniewszystko
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viatoniewszystko toniewszystko
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viarawwwr rawwwr
8919 3427 500
Reposted fromMidoriShogai MidoriShogai viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl