Tumblelog by Soup.io
 • gfxmotion
 • promocjawsieci
 • karolajnna
 • stolatstolat
 • brzoskwinka
 • manfredxoxo
 • bartch
 • n0s
 • cygenb0ck
 • Joker8953
 • patrzpodnogi
 • jestes-niepoczytalny
 • guyver
 • k5s
 • BlackRaven13
 • ekscentryczka
 • maison-interieur
 • amarelopl
 • luminousfeelings
 • colorfulvillain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

4740 5495
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

March 21 2018

I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
5436 dff9
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaxal xal
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablacksadcat blacksadcat
Ból, którego się spodziewacie, sprawia, że łatwiej jest wam wytrzymać.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablacksadcat blacksadcat
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablacksadcat blacksadcat

March 20 2018

4691 f502 500
oj by się przydał 
Reposted fromperfectsense perfectsense viaSkydelan Skydelan
3487 a827
Reposted frominfinitearms infinitearms viaSkydelan Skydelan
9132 3e0d 500
9352 9235 500
Reposted fromwerterowska werterowska viaSkydelan Skydelan
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaSkydelan Skydelan
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
4230 19fa 500
Reposted frompiehus piehus viaxal xal
6154 d88c
Reposted fromexistential existential viaxal xal
5179 b745
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaabl abl

March 19 2018

5460 466d 500
Last night I coudn't sleep. So I spent 3 hours on staring at this photo.
4632 75cc 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl